Bojanowski Michał 05.11.1904 - 05.11.1975

herbu Junosza (05.11.1904 - 05.11.1975), właściciel majątku Chojnowo (pow. przasnyski).

Syn Michała [patrz - Michał Ignacy Bojanowski] i Jadwigi z Rudowskich. Urodzony w Klicach (pow. ciechanowski).
Inż. rolnik, absolwent wyższej szkoły rolniczej w Cieszynie i Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Administrator majątku Bądkowo (pow. ciechanowski), a od 1934 właściciel majątku Chojnowo (pow. 430 ha). Członek Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Koła Porad Sšsiedzkich i przewodniczący Koła Mężów Katolickich w parafii Czernice Borowe.
Jako porucznik rezerwy 11 pułku ułanów w Ciechanowie brał udział w kampanii wrześniowej, odznaczony Krzyżem Walecznych, wzięty do niewoli 27 września przebywał w Oflagu II B Arnwalde (Choszczno), a następnie w Oflagu II D w Gross-Born. Po uwolnieniu, służył w II Korpusie gen. W. Andersa we Włoszech, a następnie w Anglii. W 1947 powrócił do kraju i pracował w Sandomiersko-Wielkopolskiej Hodowli Nasion w Podkowie Leśnej, najpierw jako administrator Stacji Hodowli w Krośniewicach (pow. kutnowski), a później jako kierownik plantacji i produkcji nasiennej w centrali w Podkowie Leśnej. Od 1962 był kierownikiem produkcji w Hodowli Buraka Cukrowego w Warszawie.
Dnia 28.09.1934 poślubił Marię Kamilę Gadomską (ur. 25.02.1910 w Gołonogu, pow. będziński), absolwentkę Szkoły Gospodarczej Żeńskiej w Snopkowie k. Lwowa (dyplom 1932), córkę Felicjana Izydora, inż. górniczego, i Lucynyz Rogalewiczów.

Dzieci:

1. Jan Michał, nauczyciel w.f. w Katowicach;
2. Jolanta Maria, art. plastyk w Warszawie;
3. Krzysztof Tadeusz, mgr inż. mechanik-technolog w Paryżu.

Dok: PSB, VIII (F.I. Gadomski)
Opracowała: Maria Bojanowska (Malina)
Opublikowane: ZIEMIANIE POLSCY XX WIEKU, Życiorysy; Wydawnictwo ARBOR- DiG , Warszawa 1992