Piątek, 1 Marca 2024 roku. Do końca roku zostało 306 dni

Bojanowski Jan 04.06.1893 - 14.11.1973

Herbu Junosza (04.06.1893 - 14.11.1973), właściciel majątku Lipa (pow. ciechanowski), rolnik, działacz organizacji ziemiańskich, samorządu terytorialnego i gospodarczego.

Syn Michała właściciela majątku Klice [patrz - Michał Ignacy Bojanowski] i Jadwigi z Rudowskich z Rumoki (pow. mławski). Urodzony w Klicach.
Ukończył gimn. W Mławie i studia rolnicze na UJ w 1916.
W 1919 odkupił od ojca majątek Lipa o pow. 386 ha, w którym gospodarował do 1941.
W 1916 członek komisji gminnej w pow. radzie opiekuńczej - instytucji samopomocy społecznej w czasie I wojny światowej, w latach 1919 - 1920 wchodził w skład zarządu oddziału pow. Związku Ziemian w Ciechanowie. Był członkiem wydziału pow. sejmiku pow. ciechanowskiego w 1924. Współzałożyciel mleczarni w Ciechanowie. W 1920 brał udział w wojnie jako ochotnik-ułan.
W 1941 wysiedlony został z rodziną, zamieszkał w Warszawie. Po wojnie pracował w administracji państwowych majątków na Śląsku, od 1946 w majątku Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Rolnictwa, a od 1952 w firmie nasiennej Ulricha w Warszawie.
W 1963 przeszedł na rentę. Zmarł w Warszawie, pochowany na cmentarzu Powązkowskim.
Żonaty był z Jadwigą Haliną z Chełstowskich (ślub odbył się 31.01.1918) z Chojnowa. Żona zmarła w 1937.

Dzieci:

1. Anna Danuta (1920 - 1979), mgr prawa, pracownik naukowy bibliotek: UŁ, UW, a następnie Instytutu Ziemniaka w Boninie k. Koszalina, żona prof.dr hab. - Wojciecha Gabriela;

2. Jadwiga (ur. w 1922), żona Władysława Lutyńskiego, prof. dr hab. Na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie,
wnuki: a) Andrzej, b) Jan, c) Michał;

3. Zofia (ur. 1933), mgr inż. włókiennik i mgr ekonomii, żona Jerzego Lisieckiego inż. budownictwa - zatrudnieni w Łodzi;
wnuk: Tomasz.

Dok.: Wypis aktu notarialnego J. Zborowskiego notariusza przy Wydziałach Hipotecznych Sądu Okręgowego w Warszawie za 1919; Pismo z dnia 08.04.1991 Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie nr G.tr.6016-1/64/91; T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze płockie w czasach wojny światowej i powstania Państwa Polskiego, Toruń 1932.
Opracowała: Jadwiga Lutyńska
Opublikowane:
ZIEMIANIE POLSCY XX WIEKU , Życiorysy; Wydawnictwo ARBOR- DiG , Warszawa 1992

1 procent

podatku dla Magdy Targońskiej z domu Zawadzka chorej na stwardnienie rozsiane.
więcej ...


Imieniny obchodzą

Albin, Antoni, Antonina, Budzisław, Budzisz, Eudoksja , Eudokia, Ewdokia, Jewdocha, Feliks, Herakles, Herkules, Joanna, Józef, Nikifor, Piotr


Dzisiaj