Sobota, 20 Stycznia 2018 roku. Do końca roku zostało 346 dni

Fabryka karmelków na ulicy pełnej domów publicznych

W pobliżu licznych domów uciech przy Krochmalnej działała duża fabryka. Produkowano w niej cukry i inne rozkosze podniebienia. W latach międzywojennych powstawały tu obrabiarki i urządzenia dla wojska, a w czasie okupacji pistolet maszynowy "błyskawica". Jerzy S. Majewski w cyklu Warszawa nieodbudowana

Czytaj więcej...

Wanda Bojanowska-Oleńska: „Historia naszej rodziny” CIOCIA LAZAROWA

Wanda Bojanowska-Oleńska[1]: "Historia naszej rodziny” CIOCIA LAZAROWA

 

„Jako córka najstarszego brata Babci[4], Juliana Rudowskiego[5], nie należała do rodziny Bojanowskich w ścisłym sensie, ponieważ jednak najbardziej kochała naszą Babcię, bywała często w Klicach[6]. Również po wojnie jej stosunki z Bojanowskimi były znacznie bliższe niż z innymi krewnymi. Dlatego też jej sylwetka jakoś bardzo wyraźnie występuje na tle naszej rodziny i w kronice rodu trudno ją pominąć.

Czytaj więcej...

Ze wspomnień Władysława Milewskiego

"..Pływając z kapitanem Borkowskim [na s.s.Kościuszko] miałem trzydzieści lat, kapitan dochodził pięćdziesiątki i wydawał mi się wtedy bardzo stary. Podziwiałem go zawsze, jak wytrzymuje takie tempo życia: dzień wśród pasażerów, wiele nie przespanych nocy na mostku oraz duże ilości czarnej kawy i alkoholu.

Czytaj więcej...

Wspomnienia o Stanisławie Rudowskim

Pana mgr inż. Stanisława Rudowskiego poznałem w roku 1953 na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym Politechniki Warszawskiej, gdy byłem studentem na trzecim roku studiów. Prowadził On jako konsultant moją drugą pracę przejściową.

Czytaj więcej...

Ze wspomnień Zofii Szałowskiej

Ojciec mój Michał Rudowski urodził się 1877 r. w Rumoce pow. Mława, pod zaborem rosyjskim. Był przedostatnim synem z 17-tu dzieci (ostatni Wacław z Klonówki) Szymona Rudowskiego i Katarzyny z Kalksteinów , właścicieli tejże Rumoki. Tam się wychował, a na studia został wysłany do Krakowa, gdzie skończył Akademię Rolniczą z dyplomem magistra rolnictwa. Ożenił się w 1903 r z Bronisławą Moniką z Mieczkowskich z Nieciszewa ( k. Kcyni pow. Bydgoski). Objął majątek Grzebsk też leżący w pow. Mława. Tam urodziły się wszystkie dzieci. Leonard XI 1905, Szymon I 1907, Helena V 1908, Zofia XI 1909, Józef I 1911, Bronisława V 1912 r. Na dogodnych warunkach (długoterminowe spłaty) nabył majątek Bogurzyn, po drugiej stronie Mławy, odległy od Grzebska o 30 km i tam przeprowadził się z całą rodziną 1913 r. Nie było jeszcze dróg bitych i podróż była uciążliwa i długa.

Czytaj więcej...

1 procent

podatku dla Magdy Targońskiej z domu Zawadzka chorej od 2 lat na stwardnianie rozsiane.
więcej ...


Imieniny obchodzą

Dobiegniew, Fabian, Sebastian


Dzisiaj

wzieli ślub:
Szymon i JaninaRudowski