Wtorek, 16 Lipca 2024 roku. Do końca roku zostało 169 dni

Bibliografia

zawierająca ważniejsze publikacje i opracowania dotyczące rodziny Rudowskich.

 

Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku. Materiały z I konferencji naukowej z cyklu ziemianie Mazowsza, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Ciechanów 2007, s. 239-254 Wioletta Polak, Tadeusz Rudowski z Rumoki w powiecie mławskim.

Batko Z., Łaskawe oceany, Gdynia-Szczecin 1987, s .3,4,6, o Janinie i Wacławie R. i s. 11 o Michale R.

Biogramy i wspomnienia, wyd. Świat. Zw. Żołnierzy AK, Koło Sopot 1988, s.130 - biogram i fot. Michała R. syna Wacława R.

Bojanowska-Oleńska Wanda, Historia mojej rodziny, pod redakcją M. Mysiakowskiego, Warszawa 2009 – z genezą powstania francuskiej gałęzi rodziny Rudowskich w rozdziale Ciocia Lazarowa.

Bzowski Janota Z., Dzieje rodziny Hemplów, PIW Warszawa 1987, s. 173 o Michale R. s. Wacława.

Chachuła J., 70-lecie urodzin inż. Michała Rudowskiego (s. Wacława), „Koń Polski” nr 4 z 1983.

Chachuła J., Wspomnienie o Michale Rudowskim (s. Wacława), „Koń Polski” nr 1 z 1994.

Cygan W. K., Kawaleria Polska 1939, zeszyt 2. W-wa 1985, s. 74 - o Michale R. s. Wacława.

Domańska H., Tajemniczy Sopot, Polnord, Gdańsk 2008r., s.10,102,124 - o Michale R. s. Wacława z fot. rodziny s. 123.

Duński Witold; Konno po sławę – leksykon jeździectwa polskiego (nie wydane), tom II. s.1230 – 1235 (obszerny biogram z fot. Michała R. s. Wacława).

Dwór w Bogurzynie, praca Kingi Grocholskiej i Aleksandry Szymańskiej – uczennic Gimnazjum nr 2 w Mławie, napisana na konkurs „Wokół dawnych dworów” pod kierunkiem mgr Agnieszki Kowalskiej, Mława 2006.

Dwór w Bogurzynie, praca Tomasza Ciesielskiego – ucznia I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie pod kierunkiem mgr Wiesława Góreckiego, na konkurs „Wokół dawnych dworów”, Mława 2006.

XXV-lecie Gimnazjum im. St. Wyspiańskiego w Mławie, Komitet Obchodu Mława 1931,s. 5-13 Rudowski Tadeusz, <em >Szkic do historii założenia gimnazjum imienia Stanisława Wyspiańskiego ,Rumoka 1931.

Dzidowski M.,Zarys życia sportowego w Sopocie, Sopot 2002,s.61-62 – o Michale R. s. Wacława z fot.

„Gazeta Kociewska” z 15.IV.1994 – wywiad z fot. z Michałem R. s. Wacława.

„Gazeta Kociewska” z 9.IX.1994 – biogramy Wacława R., Andrzeja R. i Michała R.

„Gazeta Narodowa” nr 105 z 9 maja 1905, Lwów – wiadomość o pogrzebie Jana Rudowskiego s. Ignacego.

„Gminne Wieści” – biuletyn informacyjny gminy Jedlicze, nr 3 i nr 4 z 2011 r. - wywiady z Hubertem Rudowskim z fot.

Golec J., Sopot – Kronika XX w., Golmar, Gdynia 2001, s. 355 - biogram i foto Michała R. s. Wacława , tamże biogram Władysława Milewskiego i Macieja Grabowskiego.

Golec J., Sopocki album biograficzny, Cieszyn 2008, s.221 - biogram i foto Michała R. s. Wacława, tamże biogram Władysława Milewskiego.

 

Jaroszewski S., Gierlach M. , Po pałacach i dworach Mazowsza, Przewodnik, WNT ,Warszawa 1998.

Juszkiewicz R.; Bitwa pod Mławą 1939, KiW, W-wa 19987, s.19 - wzmianka o Tadeuszu R. z Rumoki.

Juszkiewicz R.; Mławskie Mazowsze w walce, PAX 1968 r. s.32 - wzmianka o Tadeuszu R. z Rumoki.

„Konie i Rumaki” nr 21 (181) z 16.11.2001 - biogram Michała R. s. Wacława.

Krasucki S.,Pomorska Brygada Kawalerii, Pruszków 1994, s.150-152 i 222 o Michale R. s. Wacława.

Księga Stulecia Korporacji Akademickiej Sarmatia,redaktor K.W. Fornalski, Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Warszawa 2010.

Łękawski T.,Historia 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich(mps. w posiadaniu Huberta Rudowskiego).

Łozińska-Hempel M., Z łańcucha wspomnień, Wyd. Literackie Kraków – Wrocław 1986, - z pamiętnikami teściowej Michała R.

Marszalec J., Majewski T., Klonówka obszar magiczny, Oficyna Wydawnicza Tryfta, Starogard Gdański 1998.

Materyały do rolniczej fizjografii Galicyi, Akademia Umiejętności w Krakowie, Kraków 1899, Geologiczno- rolniczy opis Majątku Rumoka i przebieg wietrzenia tamtejszych gmin lodnikowych, napisał Tadeusz Rudowski.

Medhus Knut, Portret artysty. Ignacy Rudowski – polski artysta w Hovet 1917 – 22, Hol (Norwegia)2004 (mps. tłumaczenie z ang.)

Medhus Knut; Ignacy Rudowski – Polsk kunstnar i Hovet 1917-1922, w Dolamine Arbor For Hallingdal, doroczne wydawnictwo Muzeum w Hallingdal 2006 (Norwegia) - biograficzny artykuł o art. malarzu Ignacym R. s. Antoniego R. i Teodozji Kalkstein.

 

Milewska Wanda, <em >Fraszki i wierszyki,Sopot 1995 – 2005, nakład własny.

Milewska Wanda; Pamiętnik Babci, 2 tomiki z 1995 i 1996, nakład własny.

Milewski J. Dzieje wsi powiatu starogardzkiego, Gdańsk 1968, s. 125-132 o Michale R. s. Wacława.

Milewski J. 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, W-wa 1993, s. 35-36 o Michale R. s. Wacława.

 

Milewski Władysław, Na morzu i na lądzie, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1976.

Młynarska –Ahrens Barbara, Zielnik rodzinny, Rytm, Warszawa 1998 – z wybranymi wspomnieniami Marii (Maryni) Bojanowskiej z Młynarskich.

Na morzu po chleb i przygodę (praca zbiorowa), PAX,Warszawa 1972, s. 281 - 344 Milewski Władysław, Trudne początki morskiego żywota.

Ocalmy od zapomnienia bo pamięć wciąż żywa…. dwór w Rumoce, praca Anny Pszczółkowskiej i Olgi Szczepkowskiej- uczennic z Gimnazjum nr 2 w Mławie, napisana na konkurs „Wokół dawnych dworów” pod kierunkiem mgr Wioletty Polak , Mława 2006.

80 lat Oddz. Zagłębia Węglowego SEP, oprac. Z. Białkiewicz, Katowice 1999 - liczne wzmianki o Leonie R. s. Szymona.

 

Pijanowski E., Jerzy Rudowski (1901 – 1973) „Przegląd Mleczarski” 1974 nr 4.

 

Polska Korporacja Akademicka Sarmatia. 80-lecie, komitet red.: B. Dobrzyński, St. Lewicki, Józef Rudowski, O. Staniszkis, Warszawa 1998.

Polski Słownik Biograficzny tom 32 , Wrocław 1991 , PAN

s. 682 – 684 Jan Rudowski s. Ignacego – oprac. H.S. Zawadzki

Polski Słownik Biograficzny, tom 33 Wrocław 1991 , PAN

s. 2-3 Rudowski Jerzy s. Zygmunta – oprac. Z. Pustuła,

s. 3-5 Rudowski Szymon s. Szymona – oprac. Z. Pustuła,

 

Pomorskie rody ziemiańskie – praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego, Wydawnictwo Mado, Toruń 2005. s. 211-253 Grysińska K., Ziemiaństwo powiatu bydgoskiego w latach 1920 – 1945 (wzmianki o Mieczkowskich z Nieciszewa).

 

Radomyski S. , Zarys historii Szkoły podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1026-1939, Pruszków 1992, s. 110, (wymienieni: Michał R. , Szymon R. i Michał Bojanowski).

 

Rudowski Jan, Walki w Sandomierskiem i Lubelskiem. W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863 – 1903, Warszawa.

Rudowski Michał , Notatki wspomnieniowe, (kserokopia) , oprac. Hubert Rudowski Gdynia 2000.

 

Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t.IV, GTN i UG, Gdańsk 1997, s. 110-112 obszerny biogram Michała R. i jego ojca Wacława R.

„Spotkania z Zabytkami” nr 4 z 1988 r. s. 50-51, artykuł Huberta Rudowskiego; Dwór w Klonówce.

Komitet Obchodu Mława 1931, s. 5-13 Rudowski Tadeusz, Szkic do historii założenia gimnazjum imienia Stanisława Wyspiańskiego, Rumoka 1931.

Ter-Oganjan L., Polskie korporacje akademickie, W-wa 1993, s. 43 – o Michale R. s. Wacława.

Woreyd Almanach 2000, Warszawa, s.243 - notka biograf. Huberta R.

W kręgu mazowieckich ziemian przełomu XIX i XX wieku (o wystawie), autor Bogumiła Umińska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Ciechanów 2008.

Wspomnienia Zofii Szałowskiej (rękopis), spisane w Warszawie w 1997.

 

Zawadzki H.S. , Podpułkownik Jan Rudowski, dowódca pułku Opoczyńskiego w latach 1863 – 1864.

 

Zbroja – mat. i źródła do dziejów WP w XIX i XX w. t. I. W-wa 1985, s. 38-40 o Michale R. s. Wacława.

 

Ziemianie Mazowsza. Spuścizna duchowa i materialna mazowieckich ziemian XVIII – XX wieku,Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Ciechanów 2011, s. 361- 373 M. Mysiakowski, Ziemiaństwo bojanowskie- jego kult polskości i zacięcie społecznikowskie.

 

Ziemianie polscy XX wieku – Życiorysy (cz. 1) pod redakcją J. Leskiewiczowej, Wydawnictwo ARBOUR-DiG, Warszawa 1992

s. 19-21 Bojanowski Michał Ignacy, Bojanowski Jan – oprac. Jadwiga Lutyńska

s. 21 Bojanowski Stanisław – oprac. Wanda Oleńska

s. 21-22 Bojanowski Tadeusz, Bojanowski Michał – oprac. Maria Bojanowska

s. 23 Bojanowski Zygmunt – oprac. Jadwiga Lutyńska

s. 99-101 Mieczkowski Józef – oprac. Zygmunt Mieczkowski

s. 106-107 Mieczkowski Edward, Mieczkowski Stanisław, Mieczkowski Władysław – oprac. Elżbieta Morawska i Roman Dąbski- Nerlich

s. 166 Wyszyńska Zofia – oprac. Elżbieta Wojtulewicz

s. 120-123 Płoski Władysław, Płoski Kazimierz, Płoska Maria – oprac. Władysław Lutyński

 

Ziemianie polscy XX wieku –cz. 2 , pod redakcją J. Leskiewiczowej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1994

s. 40-42 Gabriel Jerzy – oprac. Wojciech Gabriel

s. 74 Hempel Teresa – oprac. Janusz Kalinowski

s. 104-105 Rudowski Tadeusz – oprac. Wanda Milewska

s. 105-106 Rudowski Michał – oprac. Józef Rudowski (?)

s. 107-108 Rudowski Wacław - oprac. Hubert Rudowski

 

Ziemianie polscy XX wieku –cz. 5, pod redakcją J. Leskiewiczowej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000

s.142-143 Rudowska Danuta Zofia z Mieczkowskich – oprac. Zbigniew Mieczkowski

s. 143-144 Rudowski Jan – oprac. Józef Rudowski

s. 144-146 Rudowski Michał – oprac. Hubert Rudowski

 

Życiorysy działaczy Oddziału Zagłębia Węglowego SEP w Katowicach, oprac. Z. Białkiewicz, Katowice 1999 , z obszernym biogramem Leona Rudowskiego s. Szymona, Prezesa Koła Elektrotechników przy Stow. Techników w Sosnowcu

 

Opracował Tadeusz Blauth z Hubertem Rudowskim, listopad 2012.

Fabryka karmelków na ulicy pełnej domów publicznych

W pobliżu licznych domów uciech przy Krochmalnej działała duża fabryka. Produkowano w niej cukry i inne rozkosze podniebienia. W latach międzywojennych powstawały tu obrabiarki i urządzenia dla wojska, a w czasie okupacji pistolet maszynowy "błyskawica". Jerzy S. Majewski w cyklu Warszawa nieodbudowana

Czytaj więcej...

Ze wspomnień Władysława Milewskiego

"..Pływając z kapitanem Borkowskim [na s.s.Kościuszko] miałem trzydzieści lat, kapitan dochodził pięćdziesiątki i wydawał mi się wtedy bardzo stary. Podziwiałem go zawsze, jak wytrzymuje takie tempo życia: dzień wśród pasażerów, wiele nie przespanych nocy na mostku oraz duże ilości czarnej kawy i alkoholu.

Czytaj więcej...

Wanda Bojanowska-Oleńska: „Historia naszej rodziny” CIOCIA LAZAROWA

Wanda Bojanowska-Oleńska[1]: "Historia naszej rodziny” CIOCIA LAZAROWA

 

„Jako córka najstarszego brata Babci[4], Juliana Rudowskiego[5], nie należała do rodziny Bojanowskich w ścisłym sensie, ponieważ jednak najbardziej kochała naszą Babcię, bywała często w Klicach[6]. Również po wojnie jej stosunki z Bojanowskimi były znacznie bliższe niż z innymi krewnymi. Dlatego też jej sylwetka jakoś bardzo wyraźnie występuje na tle naszej rodziny i w kronice rodu trudno ją pominąć.

Czytaj więcej...

Ze wspomnień Zofii Szałowskiej

Ojciec mój Michał Rudowski urodził się 1877 r. w Rumoce pow. Mława, pod zaborem rosyjskim. Był przedostatnim synem z 17-tu dzieci (ostatni Wacław z Klonówki) Szymona Rudowskiego i Katarzyny z Kalksteinów , właścicieli tejże Rumoki. Tam się wychował, a na studia został wysłany do Krakowa, gdzie skończył Akademię Rolniczą z dyplomem magistra rolnictwa. Ożenił się w 1903 r z Bronisławą Moniką z Mieczkowskich z Nieciszewa ( k. Kcyni pow. Bydgoski). Objął majątek Grzebsk też leżący w pow. Mława. Tam urodziły się wszystkie dzieci. Leonard XI 1905, Szymon I 1907, Helena V 1908, Zofia XI 1909, Józef I 1911, Bronisława V 1912 r. Na dogodnych warunkach (długoterminowe spłaty) nabył majątek Bogurzyn, po drugiej stronie Mławy, odległy od Grzebska o 30 km i tam przeprowadził się z całą rodziną 1913 r. Nie było jeszcze dróg bitych i podróż była uciążliwa i długa.

Czytaj więcej...

Wspomnienia o Stanisławie Rudowskim

Pana mgr inż. Stanisława Rudowskiego poznałem w roku 1953 na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym Politechniki Warszawskiej, gdy byłem studentem na trzecim roku studiów. Prowadził On jako konsultant moją drugą pracę przejściową.

Czytaj więcej...

1 procent

podatku dla Magdy Targońskiej z domu Zawadzka chorej na stwardnienie rozsiane.
więcej ...


Imieniny obchodzą

Andrzej, Benedykt, Dzierżysław, Dziersław, Eustachy, Eustachiusz, Faust, Maria Magdalena, Marika, Ostap, Ruta, Stefan


Dzisiaj

wzieli ślub:
Marek i Marzena Rudowski