Sobota, 22 Czerwca 2024 roku. Do końca roku zostało 193 dni

Rudowski Jerzy 26.02.1901 - 11.11.1973

Urodzony 26.02.1901 w Warszawie. Rodzice: Zygmunt Rudowski (syn Tadeusza Rudowskiego z Rumoki [patrz - Tadeusz Rudowski]) i Zofia z d. Mieczkowska.

Rodzeństwo:

1. Anna Prądzyńska,
2. Zygmunt Rudowski - ż. Danuta z d. Mieczkowska

Po ukończeniu gimnazjum im. E. Konopczyńskiego w Warszawie i odbyciu służby wojskowej, wstąpił na Politechnikę Warszawską, a następnie na Politechnikę Lwowską, która ukończył w 1929. W latach 1935-1930 odbywał praktykę w przemyśle mleczarskim w Niemczech i w Danii.
W Warszawie w 1931 zorganizował i prowadził wspólnie z ojcem Biuro Techniczno-Mleczarskie ERIDAN. Do wybuchu wojny zaprojektował i urządził około 200 mleczarni na terenie całego kraju. W latach 1935-1937 kierował warsztatami mechanicznymi w fabryce "Pelikan" a w 1937 założył własne warsztaty mechaniczne. W okresie okupacji wykonywał w nich konspiracyjnie części broni dla ruchu oporu.
Od 1950 podjął pracę w Centrali Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich. W latach 1952-1963 pracował w Biurze Projektów Inwestycyjnych Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego jako główny specjalista.
W 1956 jako stypendysta FAO studiował w Szwecji, Danii, Norwegii, Francji i NRF. W 1960 prowadził analogiczne studia w Holandii, NRF i Francji.
W 1961 kierował Ośrodkiem Informacji w Fabryce Aparatury Mleczarskiej a następnie w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym CZSMI, w którym w 1972 zmuszony był przerwać pracę z powodu choroby.
Był wieloletnim wykładowcą maszyn mleczarskich na SGGW i w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie oraz rzeczoznawcą NOT. Publikował liczne artykuły w prasie fachowej.
Otrzymał liczne dyplomy i wyróżnienia, a w 1973 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Żonaty z Marią Grzankowską, bezdzietny.
Zmarł w Warszawie 11.11.1973, żegnany przez grono kolegów tymi słowami:

"Spotyka się czasem ludzi, którzy przechodzą przez życie pozostawiając po sobie jasną smugę w pamięci swego otoczenia. Takim właśnie Człowiekiem był nieodżałowanej pamięci mgr inż. Jerzy Rudowski. Mając ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczna w zakresie mleczarstwa i budowy maszyn mleczarskich, zachował On jednocześnie szlachetną skromność i stosunek koleżeński, wyjątkowo życzliwy dla wszystkich z Nim współpracujących. Znany był i ceniony z osiągnięć zawodowych i twórczej inicjatywy, zmierzającej do unowocześnienia i rozwoju polskiego przemysłu mleczarskiego. Swymi wiadomościami fachowymi chętnie dzielił się z innymi i nie szczędził nigdy wysiłków w dążeniu do pogłębiania umiejętności młodych pracowników.
..nie uznawał kompromisu, szedł prostą drogą nakazu sumienia i honoru. Dzięki temu stał się moralnym drogowskazem dla swych kolegów..."


Źródło: prof. E.Pijanowski, Jerzy Rudowski (1901-1973), Akademia Rolnicza, Warszawa 1974
Opracował: Tadeusz Blauth

1 procent

podatku dla Magdy Targońskiej z domu Zawadzka chorej na stwardnienie rozsiane.
więcej ...


Imieniny obchodzą

Achacjusz, Achacy, Agenor, Alban, Broniwoj, Flawiusz, Innocenty, Innocenta, Kirył, Paulina


Dzisiaj